Parlementaire vraag - O-000201/2012Parlementaire vraag
O-000201/2012

  Hoofddoelstellingen CoP 16 van de CITES, 3-14 maart 2013, Bangkok (Thailand)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000201/2012
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Matthias Groote
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Procedure : 2012/2838(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000201/2012
Ingediende teksten :
O-000201/2012 (B7-0109/2013)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Kan de Raad uitleg geven bij de strategische hoofddoelstellingen van de Europese Unie voor de komende Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), die zal plaatsvinden van 3 t/m 14 maart 2013 in Bangkok (Thailand)?

Ingediend: 29.11.2012

Doorgezonden: 30.11.2012

Uiterste datum beantwoording: 21.12.2012