Parlamentní otázka - O-000202/2012Parlamentní otázka
O-000202/2012

  Klíčové cíle pro 16. zasedání konference smluvních stran (CoP 16) úmluvy CITES, které se bude konat v thajském Bangkoku ve dnech 3.-14. března 2013

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000202/2012
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Matthias Groote
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Postup : 2012/2838(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000202/2012
Předložené texty :
O-000202/2012 (B7-0110/2013)
Hlasování :
Přijaté texty :

Může Komise objasnit, jaké jsou klíčové strategické cíle Evropské unie pro nadcházející konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat v thajském Bangkoku ve dnech 3.–14. března 2013?

Předložení: 29.11.2012

Postoupení: 3.12.2012

Platné do: 10.12.2012