Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000202/2012Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000202/2012

  De vigtigste mål med henblik på det 16. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Bangkok, Thailand, den 3.-14. marts 2013

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000202/2012
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Matthias Groote
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2012/2838(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000202/2012
Indgivne tekster :
O-000202/2012 (B7-0110/2013)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Kan Kommissionen redegøre for de vigtigste strategiske mål for Den Europæiske Union på det kommende møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Bangkok, Thailand, den 3.-14. marts 2013?

Indgivet: 29.11.2012

Videresendt: 3.12.2012

Besvarelsesfrist: 10.12.2012