Parlamendi esitatud küsimus - O-000202/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000202/2012

  Tais Bangkokis 3.-14. märtsini 2013. aastal toimuva ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsi 16. kohtumise (COP 16) peaeesmärgid

Suuliselt vastatav küsimus O-000202/2012
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Matthias Groote
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2012/2838(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000202/2012
Esitatud tekstid :
O-000202/2012 (B7-0110/2013)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kas komisjon võiks selgitada Euroopa Liidu peamisi strateegilisi eesmärke 3.–14. märtsini 2013. aastal Tais Bangkokis toimuval ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (CITES) osaliste konverentsil?

Esitatud: 29.11.2012

Edastatud: 3.12.2012

Vastuse tähtaeg: 10.12.2012