Parlamentin kysymys - O-000202/2012Parlamentin kysymys
O-000202/2012

  Bangkokissa, Thaimaassa 3.-14. maaliskuuta 2013 järjestettävän luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen COP 16:n tärkeimmät tavoitteet

Suullisesti vastattava kysymys O-000202/2012
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Matthias Groote
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Menettely : 2012/2838(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000202/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000202/2012 (B7-0110/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Voiko komissio kertoa, mitkä ovat Euroopan unionin tärkeimmät strategiset tavoitteet luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES-sopimus) sopimuspuolten tulevassa konferenssissa, joka järjestetään Bangkokissa, Thaimaassa 3.–14. maaliskuuta 2013?

Jätetty: 29.11.2012

Välitetty: 3.12.2012

Määräaika: 10.12.2012