Parlamento klausimas - O-000202/2012Parlamento klausimas
O-000202/2012

  2013 m. kovo 3-14 d. Bankoke (Tailandas) įvyksiančio 16-ojo Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) šalių konferencijos susitikimo (CoP 16) pagrindiniai uždaviniai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000202/2012
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Matthias Groote
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

Procedūra : 2012/2838(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000202/2012
Pateikti tekstai :
O-000202/2012 (B7-0110/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Ar Komisija gali paaiškinti pagrindinius Europos Sąjungos strateginius uždavinius, susijusius su artėjančia Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) šalių konferencija, kuri vyks 2013 m. kovo 3–14 d. Bankoke (Tailandas)?

Pateikta: 29.11.2012

Perduota: 3.12.2012

Atsakyti iki: 10.12.2012