Parlamenta jautājums - O-000202/2012Parlamenta jautājums
O-000202/2012

  Galvenie mērķi Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu 16. konferencē, kas notiks no 2013. gada 3. līdz 14. martam Bangkokā, Taizemē

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000202/2012
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Matthias Groote
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2012/2838(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000202/2012
Iesniegtie teksti :
O-000202/2012 (B7-0110/2013)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Vai Komisija var izskaidrot, kādi ir Eiropas Savienības galvenie stratēģiskie mērķi Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu 16. konferencē, kas notiks no 2013. gada 3. līdz 14. martam Bangkokā, Taizemē?

Iesniegšanas datums: 29.11.2012

Nosūtīts: 3.12.2012

Termiņš atbildei: 10.12.2012