Parlamentná otázka - O-000202/2012Parlamentná otázka
O-000202/2012

  Kľúčové ciele pre 16. zasadnutie konferencie zmluvných strán (CoP 16) Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa bude konať 3. až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko)

Otázka na ústne zodpovedanie O-000202/2012
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Matthias Groote
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2012/2838(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000202/2012
Predkladané texty :
O-000202/2012 (B7-0110/2013)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Môže Komisia vysvetliť kľúčové strategické ciele Európskej únie na nadchádzajúcej konferencii zmluvných strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa bude konať 3. až 14. marca 2013 v Bangkoku (Thajsko)?

Predložené: 29.11.2012

Postúpené: 3.12.2012

Termín na zodpovedanie: 10.12.2012