Parlamentsfråga - O-000202/2012Parlamentsfråga
O-000202/2012

  De viktigaste målen inför CoP 16 för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) den 3-14 mars 2013 i Bangkok (Thailand)

29.11.2012

Fråga för muntligt besvarande O-000202/2012
till kommissionen
Artikel 115 i arbetsordningen
Matthias Groote
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Förfarande : 2012/2838(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000202/2012
Ingivna texter :
O-000202/2012 (B7-0110/2013)
Omröstningar :
Antagna texter :

Kan kommissionen redogöra för Europeiska unionens viktigaste strategiska mål vid den kommande konferensen för parterna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) den 3–14 mars 2013 i Bangkok (Thailand)?

Ingiven: 29.11.2012

Vidarebefordrad: 3.12.2012

Sista svarsdag: 10.12.2012