Întrebare parlamentară - O-000209/2012Întrebare parlamentară
O-000209/2012

  Creșterea economică a UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000209/2012
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson
în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2012/2912(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000209/2012
Texte depuse :
O-000209/2012 (B7-0371/2012)
Voturi :
Texte adoptate :

Este din ce mai evident că criza a capitalismului se răspândește rapid în afara UE, ceea ce conduce la cea mai mare depresiune economică de la cel de al doilea război mondial. Dereglementarea piețelor financiare a alimentat speculațiile cu produse financiare toxice, în beneficiul doar a câtorva persoane. Odată cu introducerea monedei unice, a crescut numărul dezechilibrelor macroeconomice pe măsură pe o serie de țări au aplicat politici de tipul „cerșește de la vecin”, concomitent cu scăderea salariilor reale și slăbirea sistemelor de securitate socială. În consecință, creșterea economică a fost grav perturbată și, așa cum rezultă clar din datele recente publicate de Eurostat (la 3 decembrie 2012), sărăcia și excluziunea socială cresc dramatic.

Contrar ipotezelor inițiale, diferite calcule, inclusiv cele făcute de FMI, arată că politicile de austeritate aplicate anticipat au provocat semnificative efecte socio-economice negative, care au alimentat spirala economică descendentă a creșterii datoriei publice. Care sunt măsurile precise  pe care le ia sau le va lua Comisia pentru a rezolva aceste probleme?

Ce măsuri propune Comisia pentru a reduce dezechilibrele de cont curent ale țărilor excedentare și care sunt consecințele probabile ale acestei politici pentru aceste țări?

Poate Comisia oferi detalii dacă BEI și-a majorat deja capitalul subscris cu 10 miliarde EUR, după cum se prevede în Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă, iar dacă nu, când se va întâmpla acest lucru? Câte investiții suplimentare a deblocat BEI până în prezent în cadrul Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă, și în ce domenii?

Depunere: 7.12.2012

Trimisă: 11.12.2012

Termen pentru răspuns: 18.12.2012