Parlamentarno vprašanje - O-000209/2012Parlamentarno vprašanje
O-000209/2012

Vprašanje za ustni odgovor O-000209/2012
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson
v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2012/2912(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000209/2012
Predložena besedila :
O-000209/2012 (B7-0371/2012)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Kriza kapitalizma se vse bolj očitno hitro širi po EU in bo privedla v najhujšo gospodarsko depresijo po drugi svetovni vojni. Deregulacija finančnih trgov je spodbujala špekulacije s toksičnimi finančnimi produkti, pri katerih se je okoristila le majhna skupina. Makroekonomska neravnovesja so se z uvedbo skupne valute povečala, saj so mnoge države uporabile politiko „iskanja koristi na škodo drugih“, s čimer so se zmanjšale realne plače, sistemi socialnega varstva pa oslabili. Zaradi tega je gospodarska rast zelo ovirana, revščina in socialna izključenost, kot kažejo podatki Eurostata z dne 3. decembra 2012, pa se drastično povečujeta.

Mnogi izračuni, tudi Evropskega denarnega sklada, v nasprotju s prvotnimi predpostavkami kažejo, da so okrepljene varčevalne politike povzročile zelo negativne socialnoekonomske multiplikacijske učinke in spodbudile spiralni gospodarski padec, s čimer se je povečal javni dolg. S katerimi natančnimi ukrepi se Komisija odziva ali se namerava odzvati na te pomisleke?

Katere ukrepe predlaga za zmanjšanje sedanjih proračunskih neravnovesij držav s presežkom in katere so verjetne posledice te politike za te države?

Lahko navede, ali se je vplačani kapital Evropske investicijske banke že povečal za 10 milijard EUR, kot je določeno v Paktu za rast in delovna mesta, in če temu ni tako, kdaj naj bi se to zgodilo? Koliko dodatnih naložb je Evropska investicijska banka doslej sprostila v okviru Pakta za rast in delovna mesta in na katerih področjih?

Vloženo: 7.12.2012

Posredovano: 11.12.2012

Rok za odgovor: 18.12.2012