Parlamendi esitatud küsimus - O-000210/2012Parlamendi esitatud küsimus
O-000210/2012

  ELi majanduskasv

Suuliselt vastatav küsimus O-000210/2012
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Hannes Swoboda, Elisa Ferreira
fraktsiooni S&D nimel

Menetlus : 2012/2912(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000210/2012
Esitatud tekstid :
O-000210/2012 (B7-0372/2012)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Oma hiljutises iga-aastases majanduskasvu analüüsis prognoosib komisjon, et järgmisel aastal hakkab SKP järk-järgult uuesti kasvama, ulatudes küll vaid 0,1%. Komisjon soovitab sellise väga mõõduka taastumise saavutamiseks järgida jätkuvalt samasugust majanduspoliitilist strateegiat, mida on rakendatud juba alates 2011. aastast. 2011. aasta ametlikud statistilised andmed näitavad siiski, et selline poliitika on viinud suure osa euroalast praegusesse w-kujulisse majanduslangusesse ja põhjustanud lisaks ainuüksi viimase 12 kuu jooksul kahe miljoni ELi kodaniku tööpuuduse.

Uued sõltumatud uurimistulemused viitavad aga sellele, et väga range eelarvepoliitilise hoiaku jätkuv järgimine kogu ELis ja euroala piires pikendab majanduslanguse võimutsemist kogu järgmise aasta vältel, mida võiks prognoosida ka majandusõpikute põhjal.

1.  Kas komisjon võiks oma iga-aastases majanduskasvu analüüsis eelarve tasakaalustamise kohta antud soovitustes määratleda diferentseeritud ja majanduskasvu soodustavad elemendid?

2.  Kas komisjon võiks selgitada, miks iga-aastases majanduskasvu analüüsis ei nõuta ekspansiivsema eelarvepoliitika järgimist nendes liikmesriikides, kus valitseb krooniline ülejääk ja kus reaalintressimäärad on madalad või negatiivsed, kuna see aitaks kiirendada majanduskasvu ja lahendada ühte majandusliku tasakaalustamatuse probleemi, mis põhjustab euroala kriisi?

3.  Pidades silmas Rahvusvahelise Valuutafondi fiskaalkordajate analüüsi fondi viimases World Economic Outlook-is, siis kas komisjonil oleks võimalik esitada üksikasjalik teave nende kordajate väärtuse kohta, mida ta kasutas oma 2012. aasta kevadet ja sügist kajastavate prognooside puhul? Kas komisjon võib kinnitada, et 2012. aasta majanduskasvu analüüsi poliitilised soovitused põhinesid sisemistel arvutustel, mis käsitlesid kokkuhoiumeetmete mõju majanduskasvule ja töökohtadele, ja mida Rahvusvaheline Valuutafond peab olulisel määral alahinnatuks? Kas komisjon saab kinnitada, et juhul kui Rahvusvahelise Valuutafondi arvutused on õiged, on komisjoni valesti antud poliitilised soovitused asjatult põhjustanud Euroopa majanduse nõrgenemist, töökohtade kadumist ning väga suuri avaliku sektori kulude ja investeeringute kärpeid?

4.  Kas komisjon nõustub sellega, et kui järgmine prognoos 2013. aasta veebruaris viitaks negatiivsele kasvuvõimalusele ülejäänud aasta jooksul, tooks see möödapääsmatult ja kiiresti kaasa praeguse – väga range – liikmesriikide eelarvepoliitilise hoiaku muutmise, kasutades manööverdamiseks poliitilist ruumi tugevdatud stabiilsuse ja kasvu pakti raames, et hoogustada majanduskasvu?

Esitatud: 7.12.2012

Edastatud: 11.12.2012

Vastuse tähtaeg: 18.12.2012