Parlamentin kysymys - O-000214/2012Parlamentin kysymys
O-000214/2012

  EU:n valmistelut YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen COP 19 -kokousta varten

Suullisesti vastattava kysymys O-000214/2012
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Matthias Groote
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Menettely : 2012/2925(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000214/2012
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000214/2012 (B7-0107/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen (UNFCCC) sopimuspuolten seuraava kokous (COP), josta käytetään nimitystä "COP 19", pidetään Varsovassa, Puolassa, marraskuussa ja joulukuussa 2013.

Millaisia toimia neuvosto aikoo toteuttaa varmistaakseen, että EU tavoittaa yhtenäisen kannan ja toimii yksimielisesti ennen COP 19 -neuvotteluja ja niiden aikana, jotta varmistetaan konkreettinen edistyminen ja tulokset vuoteen 2015 mennessä?

Jätetty: 18.12.2012

Välitetty: 19.12.2012

Määräaika: 9.1.2013