Parlamentní otázka - O-000215/2012Parlamentní otázka
O-000215/2012

  Příprava EU na 19. konferenci smluvních stran UNFCCC

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000215/2012
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Matthias Groote
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Postup : 2012/2925(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000215/2012
Předložené texty :
O-000215/2012 (B7-0106/2013)
Hlasování :
Přijaté texty :

Příští konference smluvních stran (COP) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), označovaná jako „COP 19“, se bude konat ve Varšavě, v Polsku, během listopadu a prosince 2013.

Jaké kroky Komise zamýšlí učinit, aby zajistila, že EU ve věci zaujme společný postoj a bude vystupovat jednotně jak před započetím jednání v rámci COP 19, tak během nich, aby bylo ve vztahu k cílům stanoveným pro rok 2015 dosaženo konkrétního pokroku a výsledků?

Předložení: 18.12.2012

Postoupení: 20.12.2012

Platné do: 27.12.2012