Parlamento klausimas - O-000215/2012Parlamento klausimas
O-000215/2012

  ES pasirengimas 19-ajai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000215/2012
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Matthias Groote
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

Procedūra : 2012/2925(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000215/2012
Pateikti tekstai :
O-000215/2012 (B7-0106/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Kita Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (JTBKKK) šalių konferencija, vadinama COP 19, vyks 2013 m. lapkričio ir gruodžio mėn. Varšuvoje, Lenkijoje.

Kokių veiksmų ketina imtis Komisija siekdama užtikrinti, kad ir prieš COP 19 derybas, ir joms vykstant ES susitartų dėl bendros pozicijos ir kalbėtų vienu balsu, ir taip būtų užtikrinta, kad iki 2015 m. būtų pasiekta konkreti pažanga ir konkretūs rezultatai?

Pateikta: 18.12.2012

Perduota: 20.12.2012

Atsakyti iki: 27.12.2012