Mistoqsija Parlamentari - O-000215/2012Mistoqsija Parlamentari
O-000215/2012

  Preparazzjonijiet tal-UE għall-UNFCCC COP 19

Mistoqsija għal tweġiba orali O-000215/2012
lill-Kummissjoni
Artikolu 115 tar-Regoli ta’ Proċedura
Matthias Groote
f'isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel

Proċedura : 2012/2925(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
O-000215/2012
Testi mressqa :
O-000215/2012 (B7-0106/2013)
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

Il-Konferenza li jmiss tal-Partijiet (COP) taħt il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (UNFCCC), imsejħa ‘COP 19’, se ssir f'Varsavja, fil-Polonja, f’Novembu u Diċembru 2013.

X'passi beħsiebha tieħu l-Kummissjoni biex tiżgura li l-UE tilħaq pożizzjoni unfikata u titkellem b’vuċi waħda, kemm qabel kif ukoll waqt in-negozjati tal-COP 19, sabiex tiżgura progress u riżultati konkreti minn issa sal-2015?

Imressqa: 18.12.2012

Mgħoddija: 20.12.2012

L-iskadenza għat-tweġiba: 27.12.2012