Parlementaire vraag - O-000215/2012Parlementaire vraag
O-000215/2012

  Voorbereidingen EU voor COP 19 van het Klimaatverdrag

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000215/2012
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Matthias Groote
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Procedure : 2012/2925(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000215/2012
Ingediende teksten :
O-000215/2012 (B7-0106/2013)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De volgende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen (COP) bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), ook "COP 19" genoemd, vindt plaats in Warschau, Polen, in november en december 2013.

Welke stappen denkt de Commissie te ondernemen om ervoor te zorgen dat de EU tot één standpunt komt en met één stem spreekt, zowel vóór als tijdens de onderhandelingen van de COP 19, en zo concrete vorderingen en resultaten te waarborgen in de aanloop naar 2015?

Ingediend: 18.12.2012

Doorgezonden: 20.12.2012

Uiterste datum beantwoording: 27.12.2012