Pytanie poselskie - O-000215/2012Pytanie poselskie
O-000215/2012

  Przygotowania UE do 19.Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000215/2012
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Matthias Groote
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2012/2925(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000215/2012
Teksty złożone :
O-000215/2012 (B7-0106/2013)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Następna Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) zwana „COP 19”, odbędzie się w Warszawie w listopadzie i grudniu 2013 r.

Jakie kroki zamierza podjąć Komisja, aby zagwarantować, że UE zajmie jednolite stanowisko i będzie się wypowiadać jednym głosem zarówno przed negocjacjami w ramach Konferencji Stron, jak i w czasie ich trwania, tak by zapewnić konkretne postępy i wyniki do 2015 r.?

Przedłożone: 18.12.2012

Przekazane: 20.12.2012

Termin na udzielenie odpowiedzi: 27.12.2012