Διαδικασία : 2012/2922(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000004/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Συζήτηση :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 198kWORD 28k
28 Ιανουαρίου 2013
O-000004/2013

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000004/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Mikael Gustafsson

εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων


  Θέμα:  57η σύνοδος της επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας: εξάλειψη και πρόληψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών συνεχίζει να συνιστά μία από τις σοβαρότερες, παγκόσμιες, διαρθρωτικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προκειμένου να εξαλειφθεί η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών καθώς και η βία με βάση το φύλο πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα. H πιο σημαντική διαδικασία για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε διεθνές επίπεδο λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του έργου των Ηνωμένων Εθνών και ιδίως μέσω της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σειρά της έχει ενσωματώσει το θέμα αυτό τόσο στην εσωτερική πολιτική της και τη νομοθεσία της όσο και στις δράσεις της εξωτερικής πολιτικής της.

Στην 57η σύνοδο της επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας που θα πραγματοποιηθεί στις 4-15 Μαρτίου 2013 θα δοθεί προτεραιότητα στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Το περασμένο έτος η Επιτροπή του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας δεν κατόρθωσε να συμφωνήσει όσον αφορά τα συμπεράσματα της συνόδου, γεγονός που προκάλεσε σοβαρές ανησυχίες σε όλους τους φορείς που υπερασπίζονται και προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών. Η 57η σύνοδος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας αποτελεί, στο πλαίσιο αυτό, μια σημαντική ευκαιρία για να προωθηθεί το θεματολόγιο των ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών και να ενισχυθεί η παγκόσμια δράση για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Η ΕΕ καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και συνεπώς πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η θετική έκβαση των συζητήσεων.

     Με ποιον τρόπο πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει σε αυτό το στάδιο τις προσπάθειες του ΟΗΕ να εξαλείψει κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών, να διασφαλίσει ότι τα αποτελέσματα των συζητήσεων θα είναι θετικά καθώς και ότι θα υπάρξει συμφωνία όσον αφορά τα συμπεράσματα της 57ης συνόδου της επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της γυναίκας τον Μάρτιο του 2013;

     Ποια είναι τα κύρια επιμέρους στοιχεία της συμβολής της ΕΕ όσον αφορά τη νέα δράση πολιτικής και την επιχειρησιακή δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών;

     Τι πρόοδος έχει σημειωθεί από την ΕΥΕΔ όσον αφορά την ενσωμάτωση θεμάτων σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών στον πυρήνα των εργασιών της, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών; Ποιες περαιτέρω ενέργειες έχουν προγραμματιστεί;

     Πώς αξιολογείται η πολιτική της ΕΕ για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της βίας στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας και της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας;

     Με ποιον τρόπο θα εκφραστούν οι παγκόσμιες προσπάθειες για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών σε επίπεδο ΕΕ, και πιο συγκεκριμένα στη στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, και με ποιον τρόπο θα διατυπωθούν στο πλαίσιο των μελλοντικών νομοθετικών μέτρων της;

Κατάθεση: 28.1.2013

Διαβίβαση: 30.1.2013

Λήξη προθεσμίας: 6.2.2013

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου