Parlamentin kysymys - O-000004/2013Parlamentin kysymys
O-000004/2013

  Naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 57. istunto: kaikenlaisen naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen ja ehkäiseminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000004/2013
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Mikael Gustafsson
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta

Menettely : 2012/2922(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000004/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000004/2013 (B7-0111/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on edelleen yksi vakavimmista maailmanlaajuisista ja rakenteellisista ihmisoikeusloukkauksista. Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja sukupuoleen perustuvan väkivallan lopettamiseksi on toteutettava toimia kaikilla tasoilla. Kansainvälisellä tasolla naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamispyrkimyksissä on edistytty eniten Yhdistyneiden kansakuntien ja etenkin Pekingin toimintaohjelman avulla. Euroopan unioni on myös sisällyttänyt tämän kysymyksen sisäisiin toimiinsa ja lainsäädäntöönsä sekä ulkopolitiikan toimiinsa.

Naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettaminen on 4.–15. maaliskuuta 2013 pidettävän naisten asemaa käsittelevän YK:n toimikunnan 57. istunnon pääaihe. Toimikunta ei kyennyt viime vuonna hyväksymään sovittuja päätelmiä, mikä on kaikkien naisten ihmisoikeuksia puolustavien ja edistävien toimijoiden mielestä hyvin huolestuttavaa. Niinpä toimikunnan 57. istunto tarjoaa tärkeän tilaisuuden edistää naisten ihmisoikeuksia koskevaa ohjelmaa ja vauhdittaa globaaleja toimia naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. EU:lla on tärkeä rooli hoidettavanaan ja sen on tehtävä kaikkensa varmistaakseen myönteiseen tulokseen pääsemisen.

     Kuinka Euroopan unioni tukee tässä vaiheessa YK:n pyrkimyksiä lopettaa kaikenlainen naisiin kohdistuva väkivalta ja kuinka se varmistaa, että maaliskuussa 2013 pidettävässä naisten asemaa käsittelevän toimikunnan 57. istunnossa päästään myönteiseen tulokseen ja kyetään sopimaan edistyksellisistä päätelmistä?

     Mitkä ovat tärkeimmät keinot, joilla EU edistää uusia poliittisia ja operationaalisia toimia lopettaakseen kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan?

     Miten Euroopan ulkosuhdehallinto on edistynyt naisten ihmisoikeuksien sisällyttämisessä ydintoimintaansa ja erityisesti kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisessa? Mitä lisätoimia on suunnitteilla?

     Miten väkivaltaan reagoivaa ja sitä ehkäisevää EU:n politiikkaa arvioidaan humanitaarisen avun ja kansainvälisen kehitysavun yhteydessä?

     Miten globaalit pyrkimykset naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi näkyvät EU:n tasolla ja erityisesti ilmoitetussa kaikenlaisen naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamista koskevassa EU:n strategiassa ja mahdollisissa tulevissa lainsäädäntötoimissa?

Jätetty: 28.1.2013

Välitetty: 30.1.2013

Määräaika: 6.2.2013