Parlamenti kérdés - O-000004/2013Parlamenti kérdés
O-000004/2013

  Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 57. ülésszaka: a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak valamennyi formájának megakadályozása és megszüntetése

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000004/2013
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Mikael Gustafsson
a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság nevében

Eljárás : 2012/2922(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000004/2013
Előterjesztett szövegek :
O-000004/2013 (B7-0111/2013)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A nők és lányok elleni erőszak továbbra is az emberi jogok megsértésének egyik legsúlyosabb globális és strukturális formája. A nőkkel és lányokkal szembeni, illetve a nemi alapú erőszak megállítása érdekében minden szinten erőfeszítéseket kell tenni. Nemzetközi szinten a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak megszüntetésének jelentős folyamata az ENSZ munkája, és különösen a Pekingi Cselekvési Platform révén valósult meg. Az Európai Unió szintén beépítette ezt a kérdést mind a belpolitikai és jogalkotási, mind a külpolitikai fellépéseibe.

Az ENSZ nők helyzetével foglalkozó bizottságának 2013. március 4. és 15. közötti 57. ülésszakán a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak megszüntetése lesz az elsődleges téma. Az elmúlt évben a nők helyzetével foglalkozó bizottságnak nem sikerült megegyezésen alapuló következtetéseket elfogadnia, ami nagyon súlyos aggodalmat okoz a nők emberi jogait védelmező és előmozdító valamennyi szereplő számára. Ezzel a háttérrel a bizottság 57. ülésszaka kulcsfontosságú lehetőség lesz a nők emberi jogi helyzetének előmozdítására, valamint a nőkkel és lányokkal szembeni erőszak megszüntetését célzó, átfogó fellépés erősítésére. Az EU fontos szerepet játszik és minden szükséges lépést meg kell tennie a pozitív eredmény érdekében.

     Hogyan fogja az Európai Unió támogatni az ENSZ a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formájának megszüntetésére irányuló jelenlegi erőfeszítéseit és annak biztosítását, hogy a 2013. márciusi 57. ülésszak pozitív eredménnyel és előretekintő következtetésekkel zárul?

     Melyek az uniós hozzájárulás főbb elemei a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formájának megszüntetésére irányuló új politikai fellépéshez és a globális szintű operatív fellépéshez?

     Milyen előrelépést ért el az EKSZ a nők emberi jogainak munkája központi elemévé tétele tekintetében, és különösen a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formájának megszüntetésében? Milyen további lépéseket terveznek?

     Hogyan alakult az uniós konfrontációs és erőszakmegelőző politika a humanitárius és nemzetközi fejlesztési segítségnyújtással összefüggésben?

     Hogyan fognak uniós szinten kifejeződni a nőkkel szembeni erőszak megszüntetésére irányuló globális erőfeszítések, nevezetesen a nőkkel szembeni erőszak valamennyi formájának megszüntetését célzó – már bejelentett – uniós stratégiában, és a lehetséges jövőbeni jogalkotási intézkedések révén?

Előterjesztve: 28.1.2013

Továbbítva: 30.1.2013

A válaszadás határideje: 6.2.2013