Procedūra : 2012/2922(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000004/2013

Iesniegtie teksti :

O-000004/2013 (B7-0111/2013)

Debates :

PV 04/02/2013 - 17
CRE 04/02/2013 - 17

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 197kWORD 27k
2013. gada 28. janvāris
O-000004/2013

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000004/2013

Komisijai

Reglamenta 115. pants

Mikael Gustafsson

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja komitejas vārdā


  Temats:  ANO Sieviešu statusa komisijas 57. sesija: visu veidu vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušana un novēršana

 Atbilde plenārsēdē 

Vardarbība pret sievietēm un meitenēm joprojām ir viens no smagākajiem galveno cilvēktiesību pārkāpumiem pasaulē. Lai pārtrauktu pret sievietēm un meitenēm veikto vardarbību un dzimumu vardarbību, pie tā ir jāstrādā visos līmeņos. Starptautiskajā līmenī lielākais darbs pie šīs vardarbības izskaušanas notiek Apvienoto Nāciju Organizācijā un jo īpaši ar Pekinā pieņemto rīcības platformu. Arī Eiropas Savienība šo jautājumu ir iekļāvusi gan iekšpolitikā un tiesību aktos, gan ārpolitikas pasākumos.

Pret sievietēm un meitenēm vērstas vardarbības izskaušana būs prioritārā tēma ANO Sieviešu statusa komisijas 57. sesijā, kas norisināsies 2013. gada 4.–15. martā. Pagājušajā gadā Sieviešu statusa komitejai neizdevās pieņemt vienotus secinājums, kas radīja lielas bažas visām personām, kas aizsargā un veicina sieviešu cilvēktiesības. Šajā sakarībā Sieviešu statusa komisijas 57. sesija būs lieliska iespēja virzīt sieviešu cilvēktiesību aizstāvības programmu un pastiprināt pasaules mēroga pasākumus, lai izskaustu vardarbību pret sievietēm un meitenēm. ES šajā jautājumā ir nozīmīga loma, un tai ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu labvēlīgu iznākumu.

     Kā Eiropas Savienība šajā posmā atbalstīs ANO centienus izskaust visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm un nodrošināt, ka 2013. gada martā paredzētajā Sieviešu statusa komisijas 57. sesijā tiek panākts labvēlīgs iznākums un tālredzīgi vienoti secinājumi?

     Kas ir galvenie komponenti ES ieguldījumam jaunajos politikas pasākumos un operatīvās darbībās pasaules mērogā, lai izskaustu visu veidu vardarbību pret sievietēm?

     Kāds ir bijis EĀDD progress, lai darba pamatuzdevumos iestrādātu sieviešu cilvēktiesību jautājumus, un jo īpaši darbs pie tā, lai izskaustu visu veidu vardarbību pret sievietēm? Kādi ir turpmākie plānotie pasākumi?

     Kā ES politika vardarbības apkarošanas un novēršanas jomā tiek vērtēta humānās palīdzības un starptautiskās attīstības palīdzības kontekstā?

     Kā pasaules mēroga centieni izskaust pret sievietēm vērsto vardarbību izpaudīsies ES līmenī, jo īpaši attiecībā uz izsludināto ES stratēģiju visu veidu vardarbības pret sievietēm izskaušanai un iespējamu turpmāku likumdošanas pasākumu pieņemšanu?

Iesniegšanas datums: 28.1.2013

Nosūtīts: 30.1.2013

Termiņš atbildei: 6.2.2013

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika