Postup : 2012/2927(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000018/2013

Předložené texty :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 189kWORD 27k
22. února 2013
O-000018/2013

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000018/2013

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Pervenche Berès

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci


  Předmět:  Dopady úsporných opatření na životní podmínky osob se zdravotním postižením

 Odpověď na plenárním zasedání 

V rámci Evropské unie se ukazuje, že osoby se zdravotním postižením, včetně osob s mentálním postižením, jsou v neúměrné míře postihovány škrty v oblasti veřejných výdajů a odtud plynoucí ztrátou podpůrných opatření, jako je osobní asistence a přímé platby, která jsou nezbytná, pokud mají mít tyto osoby možnost žít nezávisle ve společenství.

1.  Politika úsporných opatření vede v mnoha členských státech k nárůstu počtu lidí žijících v zařízeních dlouhodobé ústavní péče a k dalšímu sociálnímu vyloučení osob se zdravotním postižením. Jaké kroky hodlá Komise učinit, aby tuto situaci napravila a stávající trend zvrátila?

2.  Pro lidi se zdravotním postižením je nanejvýš důležité, aby úsporná opatření neměla vliv na primární a každodenní péči, na níž by měly být prostředky naopak dále navyšovány. Zároveň by se mělo zlepšovat poskytování domácí péče. Jaká konkrétní opatření zamýšlí Komise přijmout, aby podpořila zřizování těchto komunitních služeb?

3.  Závazky EU v oblasti předcházení diskriminaci, pokud jde o přístup k zaměstnání a povolání, a v oblasti podpory sociálního začleňování osob se zdravotním postižením nejsou naplňovány. Nadále existuje nízké povědomí o ohromných možnostech zlepšování integrace osob se zdravotním postižením na trh práce, což by rovněž přispělo k cíli zaměstnanosti stanoveném v rámci strategie EU 2020. O jaká doporučení nebo osvědčené postupy se mohou členské státy opírat ve svém úsilí o podporu zapojení lidí se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce a prosazování udržitelnější společnosti?

4.  Usnesení Parlamentu ze dne 25. října 2011 o mobilitě a začlenění osob se zdravotním postižením[1] a evropská strategie pro zdravotně postižené osoby na období 2010–2020 kladou důraz na potřebu dalších opatření v několika oblastech. Jaké kroky hodlá Komise učinit, pokud jde o provádění evropské strategie pro zdravotně postižené osoby na období 2010–2020 a zajištění toho, aby EU naplňovala své závazky vyplývající z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením?

Předložení: 22.2.2013

Postoupení: 26.2.2013

Platné do: 5.3.2013

[1]   Přijatý text P7_TA(2011)0453.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí