Procedure : 2012/2927(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000018/2013

Indgivne tekster :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 103kWORD 38k
22. februar 2013
O-000018/2013

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000018/2013

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 115

Pervenche Berès

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender


  Om:  Sparepolitikkens indvirkning på leveforholdene for personer med handicap

 Besvarelse på plenarmøde 

I Den Europæiske Union foreligger der dokumentation for, at offentlige nedskæringer rammer personer med handicap, herunder personer med mentale handicap, uforholdsmæssigt hårdt, idet forskellige støtteforanstaltninger som et resultat heraf bortfalder, såsom personlig bistand og direkte betalinger, hvilket er af afgørende betydning for handicappede personers mulighed for at leve uafhængigt i samfundet.

1.  Sparepolitikker vil føre til, at et øget antal mennesker kommer til at leve under langvarig institutionel pleje i mange medlemsstater og til en øget udstødelse af personer med handicap. Hvilke skridt agter Kommissionen at tage med henblik på at rette op på denne tendens?

2.  Det er af overordentlig stor betydning for personer med handicap, at spareforanstaltninger ikke påvirker primære sundhedsydelser og pleje i dagtimerne, som derimod bør udvides yderligere. Samtidig bør ydelser, som gives som hjælp i hjemmet, forbedres.  Hvilke konkrete tiltag agter Kommissionen at iværksætte med henblik på at tilskynde til at gennemføre disse lokalsamfundsbaserede ydelser?

3.  EU opfylder ikke sin forpligtelse til at imødegå forskelsbehandling for så vidt angår adgang til beskæftigelse og erhverv samt fremme af den sociale integration af personer med handicap. Kendskabet til det enorme potentiale for at forbedre integrationen af personer med handicap på arbejdsmarkedet, som også ville bidrage til at realisere beskæftigelsesmålet i Europa 2020-rammen, er fortsat meget ringe. Hvilke anbefalinger eller gode praksisser kan vejlede medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forbedre handicappedes deltagelse i samfundet og på arbejdsmarkedet samt fremme et mere bæredygtigt samfund?

4.  Parlamentets beslutning af 25. oktober 2011 om mobilitet og integrering af personer med handicap[1] og den europæiske handicapstrategi for 2010-2020 understreger behovet for yderligere tiltag på adskillige områder. Hvad agter Kommissionen at gøre med henblik på at gennemføre den europæiske handicapstrategi for 2010-2020 og for at sikre, at EU opfylder sine forpligtelser i henhold til FN’s konvention om handicappedes rettigheder?

Indgivet: 22.2.2013

Videresendt: 26.2.2013

Besvarelsesfrist: 5.3.2013

[1]   Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0453.

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik