Procedūra : 2012/2927(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000018/2013

Pateikti tekstai :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Debatai :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 187kWORD 27k
2013 m. vasario 22 d.
O-000018/2013

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000018/2013

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Pervenche Berès

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vadu


  Tema:  Griežto taupymo poveikis neįgaliųjų gyvenimo sąlygoms

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Duomenys rodo, kad Europos Sąjungoje neįgaliuosius, įskaitant intelekto negalią turinčius asmenis, neproporcingai dideliu mastu paveikė viešųjų išlaidų mažinimas ir dėl to prarastos paramos priemonės (pavyzdžiui, asmeninė pagalba ir tiesioginės išmokos), kurios yra būtinos, jei siekiama, kad šie asmenys gyventų bendruomenėje savarankiškai.

1.  Dėl griežto taupymo politikos daugelyje valstybių narių padidės žmonių, gyvenančių ilgalaikę priežiūrą teikiančiose įstaigose, skaičius ir neįgalieji patirs dar didesnę socialinę atskirtį. Kokių veiksmų Komisija ketina imtis, kad ištaisytų ir pakeistų šią tendenciją?

2.  Neįgaliesiems labai svarbu, kad griežto taupymo priemonės nepaveiktų pirminės ir dienos priežiūros paslaugų, kurios kaip tik turėtų būti toliau plečiamos. Kartu reikėtų stiprinti teikiamas priežiūros namuose paslaugas. Kokių konkrečių veiksmų Komisija planuoja imtis, kad skatintų organizuoti šias bendruomenių teikiamas paslaugas?

3.  ES nevykdo įsipareigojimų užkirsti kelią diskriminacijai, susijusiai su galimybe įsidarbinti ir užsiimti profesine veikla, taip pat įsipareigojimų skatinti neįgaliųjų socialinę įtrauktį. Vis dar mažai suvokiama, kad yra didžiulis geresnės neįgaliųjų integracijos į darbo rinką potencialas ir kad ši integracija taip pat prisidėtų prie užimtumo tikslų, nustatytų pagal strategiją „ES 2020“, pasiekimo. Kokiomis rekomendacijomis arba pažangiąja patirtimi galėtų vadovautis valstybės narės, siekdamos skatinti neįgaliųjų dalyvavimą visuomenėje ir darbo rinkoje, taip pat skatinti tvarią visuomenę?

4.  2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl žmonių su negalia judumo ir įtraukties[1] ir 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios pabrėžiamas poreikis imtis tolesnių veiksmų keliose srityse. Kokių veiksmų Komisija ketina imtis, siekdama įgyvendinti 2010–2020 m. Europos strategiją dėl negalios ir užtikrinti, kad ES vykdytų savo įsipareigojimus pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją?

Pateikta: 22.2.2013

Perduota: 26.2.2013

Atsakyti iki: 5.3.2013

[1]   Priimti tekstai, P7_TA(2011)0453.

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika