Procedūra : 2012/2927(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000018/2013

Iesniegtie teksti :

O-000018/2013 (B7-0113/2013)

Debates :

PV 12/03/2013 - 21
CRE 12/03/2013 - 21

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 185kWORD 27k
2013. gada 22. februāris
O-000018/2013

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000018/2013

Komisijai

Reglamenta 115. pants

Pervenche Berès

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja komitejas vārdā


  Temats:  Taupības pasākumu ietekme uz personu ar invaliditāti dzīves apstākļiem

 Atbilde plenārsēdē 

Eiropas Savienībā pierādījumi rāda, ka personas ar invaliditāti, tostarp cilvēkus ar garīgo spēju traucējumiem, nesamērīgi ietekmē valsts izdevumu samazināšana un no tās izrietošā tādu atbalsta pasākumu zaudēšana kā, piemēram, personīgā palīdzība un tiešie maksājumi, kas ir būtiski svarīgi, lai šīs personas spētu patstāvīgi dzīvot sabiedrībā.

1.  Taupības politikas dēļ palielināsies to cilvēku skaits, kuri ilgstoši dzīvo aprūpes iestādēs, un padziļināsies personu ar invaliditāti sociālā atstumtība. Kādus pasākumus Komisija ir iecerējusi veikt, lai mazinātu un mainītu šādu tendenci?

2.  Cilvēkiem ar invaliditāti ir sevišķi svarīgi, lai taupības pasākumi neietekmētu primāro un dienas aprūpi. Gluži pretēji — tā ir jādara plašāk pieejama. Tajā pašā laikā ir jāuzlabo aprūpes pakalpojumu sniegšana mājās. Kādus konkrētus pasākumus Komisija plāno veikt, lai sekmētu šo sabiedrisko pakalpojumu organizēšanu?

3.  Netiek ievērotas ES apņemšanās novērst diskrimināciju attiecībā uz pieeju nodarbinātībai un profesijai un sekmēt personu ar invaliditāti sociālo integrāciju. Joprojām ir vāja izpratne par lielajām iespējām uzlabot personu ar invaliditāti integrāciju darba tirgū, kas arī palīdzētu sasniegt stratēģijā „Eiropa 2020” izvirzīto nodarbinātības mērķi. Pēc kādiem ieteikumiem vai labās prakses dalībvalstis var vadīties to centienos sekmēt personu ar invaliditāti līdzdalību sabiedrībā un darba tirgū un veicināt ilgtspējīgāku sabiedrību?

4.  Parlamenta 2011. gada 25. oktobra rezolūcijā par cilvēku ar invaliditāti mobilitāti un integrāciju[1] un Eiropas stratēģijā invaliditātes jomā (2010–2020) ir uzsvērta turpmākas rīcības nepieciešamība vairākās jomās. Kādus pasākumus Komisija ir iecerējusi veikt, lai īstenotu Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā (2010–2020) un nodrošinātu, ka ES izpilda savas saistības, kas izriet no ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām?

Iesniegšanas datums: 22.2.2013

Nosūtīts: 26.2.2013

Termiņš atbildei: 5.3.2013

[1]   Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0453.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika