Menettely : 2013/2545(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000021/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000021/2013 (B7-0119/2013)

Keskustelut :

PV 20/05/2013 - 18
CRE 20/05/2013 - 18

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 24k
25. helmikuuta 2013
O-000021/2013

Suullisesti vastattava kysymys O-000021/2013

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Juan Fernando López Aguilar

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta


  Aihe:  Vapaaehtoinen ja pysyvä unionin uudelleensijoittamisjärjestelmä

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissio antoi 2. joulukuuta 2011 tiedonannon "EU:n sisäisen solidaarisuuden lisääminen turvapaikka-asioissa – Vastuun parempaan jakamiseen ja keskinäisen luottamuksen lisäämiseen tähtäävä EU:n ohjelma". Komissio ilmaisi tiedonannossa vahvan tukensa kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden uudelleensijoittamiselle unionissa ja aikoi ehdottaa uudelleensijoittamista koskevaa vapaaehtoista ja pysyvää ohjelmaa vuonna 2012 (tarkemman vaikutustenarvioinnin jälkeen). Jäsenvaltiot voisivat pyytää ohjelman avulla apua uudelleensijoittamisessa, myös hätätilanteissa.

Neuvosto ilmoitti 8. maaliskuuta 2012 antamissaan päätelmissä, että kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vapaaehtoista uudelleensijoittamista EU:ssa koskevat mahdolliset lisätoimet tutkitaan ja toteutetaan saatujen kokemusten pohjalta. Neuvosto pyysi komissiota arvioimaan EU:n sisäistä uudelleensijoittamista koskevan EU:n Malta-pilottihankkeen (EUREMA).

Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston maaliskuussa 2012 pyytämä EUREMA-hankkeen arviointi valmistui heinäkuussa 2012, jolloin Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto julkaisi selvityksensä.

Euroopan parlamentti antoi 11. syyskuuta 2012 EU:n sisäisen solidaarisuuden lisäämistä turvapaikka-asioissa koskevan päätöslauselman (P7_TA(2012)0310), jossa se edellytti ehdotusta EU:n pysyvästä uudelleensijoittamismekanismista. Parlamentti kehotti komissiota ottamaan lainsäädäntöehdotuksessaan huomioon EU:n jakoperusteen, jossa tarkastellaan kansainvälisen suojelun saajien uudelleensijoittamista asianmukaisten indikaattorien avulla.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto keskusteli epävirallisesti EUREMA-hankkeen arvioinnista 25. ja 26. lokakuuta 2012 pitämissään kokouksissa.

Tämän jälkeen ei ole saatu mitään viitteitä siitä, että komissio olisi valmis antamaan lupaamansa ehdotuksen uudelleensijoittamista koskevasta vapaaehtoisesta ja pysyvästä ohjelmasta.

Milloin komissio aikoo antaa ehdotuksen asiasta?

Jätetty: 25.2.2013

Välitetty: 27.2.2013

Määräaika: 6.3.2013

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö