Parlamenti kérdés - O-000021/2013Parlamenti kérdés
O-000021/2013

  Önkéntes állandó uniós áthelyezési program

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000021/2013
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Juan Fernando López Aguilar
a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében

Eljárás : 2013/2545(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000021/2013
Előterjesztett szövegek :
O-000021/2013 (B7-0119/2013)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

„A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozása – A jobb felelősségmegosztás és a kölcsönös bizalom javításának uniós ütemterve” című, 2011. december 2-i közleményében a Bizottság határozottan támogatta a nemzetközi védelemben részesülők Unión belüli áthelyezését, és vállalta, hogy 2012-ben a további hatásvizsgálatok fényében önkéntes állandó áthelyezési programra irányuló javaslatot terjeszt elő.. Ez a program lehetővé tenné a tagállamok számára, hogy többek között sürgős esetben támogatást kérjenek az áthelyezéssel kapcsolatban.

2012. március 8-i következtetéseiben a Tanács kimondta, hogy a nemzetközi védelemben részesülők önkéntes állandó Unión belüli áthelyezésével kapcsolatos bármely további lépést a levont tanulságok alapján kell megvizsgálni és megtenni, és felkérte a Bizottságot, hogy készítsen teljes körű értékelést a Máltáról történő, Unión belüli áthelyezés kísérleti projektjéről (EUREMA).

Az EUREMA-projekt Bel- és Igazságügyi Tanács által 2012 márciusára kért értékelése 2012 júliusában készült el az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal tényfeltáró jelentésének közzétételével.

A menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról szóló 2012. szeptember 11-i állásfoglalásában (P7_TA(2012)0310) a Parlament kérte egy állandó, Unión belüli áthelyezési mechanizmusra irányuló javaslat kidolgozását. Arra ösztönözte a Bizottságot, hogy jogalkotási javaslatában megfelelő mutatók alapján vizsgálja meg egy uniós eloszlási kulcs alkalmazásának lehetőségét a nemzetközi védelemben részesülők áthelyezésében.

2012. október 25–26-i ülésén a Bel- és Igazságügyi Tanács nem hivatalosan megvitatta az EUREMA-projekt értékelését.

Azóta azonban semmi jele annak, hogy a Bizottság készen állna benyújtani az önkéntes állandó uniós áthelyezési programról szóló, megígért javaslatát.

Mikor szándékozik a Bizottság közzétenni ezt a javaslatot?

Előterjesztve: 25.2.2013

Továbbítva: 27.2.2013

A válaszadás határideje: 6.3.2013