Parlamentarno vprašanje - O-000021/2013Parlamentarno vprašanje
O-000021/2013

    Trajen sistem premestitve znotraj Unije na prostovoljni osnovi

  Vprašanje za ustni odgovor O-000021/2013
  za Komisijo
  Člen 115 poslovnika
  Juan Fernando López Aguilar
  v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

  Postopek : 2013/2545(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000021/2013
  Predložena besedila :
  O-000021/2013 (B7-0119/2013)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Komisija je v sporočilu z dne 2. decembra 2011 o okrepljeni solidarnosti znotraj EU na področju azila: agenda EU za boljšo delitev odgovornosti in več medsebojnega sodelovanja izrazila odločno podporo premestitvi upravičencev do mednarodne zaščite znotraj Unije in se zavezala, da bo v letu 2012 predlagala trajen sistem premestitve na prostovoljni osnovi (ki bo predmet nadaljnje ocene učinkov). Sistem bi državam članicam omogočil, da bi zaprosile za pomoč pri premestitvi, tudi v nujnih primerih.

  Svet je v svojih sklepih z dne 8. marca 2012 določil, da je treba vsak nadaljnji korak v zvezi s premestitvijo upravičencev do mednarodne zaščite znotraj EU na prostovoljni osnovi preučiti in obravnavati v luči preteklih izkušenj, ter pozval Komisijo k celoviti oceni pilotnega projekta za premestitev znotraj EU z Malte (EUREMA).

  Ocena projekta EUREMA, za katero je Svet za pravosodje in notranje zadeve zaprosil marca 2012, je bila zaključena julija 2012 z objavo poročila Evropskega azilnega podpornega urada o ugotavljanju dejstev.

  Parlament je v svoji resoluciji z dne 11. septembra 2012 o okrepljeni solidarnosti znotraj EU na področju azila (P7_TA(2012)0310) pozval k pripravi predloga o trajnem sistemu premestitve znotraj EU. Komisijo je pozval, naj v svojem predlogu upošteva uporabo delitvenega ključa EU za premestitev upravičencev do mednarodne zaščite na podlagi ustreznih kazalnikov.

  Svet za pravosodje in notranje zadeve je 25. in 26. oktobra 2012 neuradno razpravljal o oceni projekta EUREMA.

  Od takrat pa Komisija še ni pokazala pripravljenosti, da bi predstavila obljubljeni predlog o trajnem sistemu premestitve znotraj Unije na prostovoljni osnovi.

  Kdaj namerava Komisija objaviti predlog?

  Vloženo: 25.2.2013

  Posredovano: 27.2.2013

  Rok za odgovor: 6.3.2013