Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 198kWORD 30k
6 Μαρτίου 2013
O-000025/2013

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000025/2013

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i Balcells, Vilja Savisaar-Toomast, Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Philippe De Backer, Phil Bennion, Nathalie Griesbeck

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE


  Θέμα:  Χρήση κινητών τηλεφώνων σε αεροσκάφη εν πτήσει

Εδώ και αρκετά χρόνια συζητείται το θέμα της χρήσης κινητών τηλεφώνων σε αεροσκάφη εν πτήσει. Αεροπορικές εταιρείες από ολόκληρο τον κόσμο συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας και απαγορεύουν την χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των αεροσκαφών κατά τη διάρκεια της πλεύσης, της απογείωσης και της προσγείωσης. Η απαγόρευση αυτή οφείλεται στο ενδεχόμενο να προξενήσει η χρήση παρόμοιων συσκευών σε αεροσκάφη προβλήματα στα επίγεια δίκτυα κινητών επικοινωνιών και πιθανόν παρεμβολές στην λειτουργία του εξοπλισμού των ίδιων των αεροσκαφών.

Άρθρο που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στους New York Times αμφισβητεί την αξιοπιστία αυτών των επιχειρημάτων επικαλούμενο μελέτη που πραγματοποίησε το 2006 η Radio Technical Commission for Aeronautics, μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται διεθνώς και είναι γνωστή για τις μελέτες και τις έρευνές της στο πεδίο των αεροπορικών ραδιοεπικοινωνιών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, ο εξοπλισμός των αεροσκαφών όχι μόνο είναι προστατευμένος έναντι παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα αλλά χρησιμοποιεί επίσης διαφορετική δέσμη συχνοτήτων από εκείνες που χρησιμοποιούν τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Από τη μελέτη προκύπτει επίσης ότι, αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι τα κινητά τηλέφωνα δεν δημιουργούν παρεμβολές στη λειτουργία των συσκευών του αεροσκάφους, εντούτοις δεν υπάρχουν αποδείξεις για το αντίθετο. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Federal Aviation Administration (η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ) συνέστησε ομάδα μελέτης στην οποία ανατέθηκε η εμπεριστατωμένη ανάλυση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών επί των αεροσκαφών, με σημείο εκκίνησης την επιχειρηματολογία που έχει διαμορφωθεί από διάφορες μελέτες.

Επιπλέον, έχουν αναφερθεί περιστατικά αντιπαράθεσης μεταξύ αεροσυνοδών και επιβατών σχετικά με την χρήση κινητών τηλεφώνων, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να απειληθεί η ασφάλεια των πτήσεων.

Τούτων δοθέντων, παρακαλείται η Επιτροπή να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

1.  Ποιες είναι οι επιστημονικές μελέτες επί των οποίων θεμελιώνεται η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων επί αεροσκαφών εν πτήσει;

2.  Θεωρεί η Επιτροπή ότι η εν λόγω απαγόρευση εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένη;

3.  Εάν ναι και εάν αποδειχθεί ότι τα επιχειρήματα επί των οποίων θεμελιώνεται η απαγόρευση στερούνται βάσης και, κατά συνέπεια, ότι είναι περιττή η απαγόρευση που έχουν επιβάλει οι αεροπορικές εταιρείες και οι αρχές πολιτικής αεροπορίας, θεωρεί η Επιτροπή, σε μία τέτοια περίπτωση, ότι θα καταστεί αναγκαία η έγκριση νέων κανόνων με τους οποίους θα επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων επί αεροσκαφών εν πτήσει;

Κατάθεση: 6.3.2013

Διαβίβαση: 8.3.2013

Λήξη προθεσμίας: 15.3.2013

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου