Parlamenti kérdések
PDF 198kWORD 30k
2013. március 26.
O-000033/2013

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000033/2013

a Bizottság számára

az eljárási szabályzat 115. cikke

Gerald Häfner, Michèle Rivasi, Sven Giegold, Eva Lichtenberger, Jean Lambert, Keith Taylor, Claude Turmes, Sandrine Bélier, Satu Hassi, Isabella Lövin, Hélène Flautre, Reinhard Bütikofer, Isabelle Durant, Mariya Gabriel, Raül Romeva i Rueda, Tatjana Ždanoka, Malika Benarab-Attou, Bart Staes, Indrek Tarand, Jan Philipp Albrecht, Werner Schulz, Nikos Chrysogelos, Helga Trüpel, Jill Evans, Stanimir Ilchev, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Margrete Auken, Zita Gurmai, Rui Tavares, Christian Engström, Helmut Scholz, Heide Rühle, Judith Sargentini, Dimitrios Droutsas, Kinga Göncz, Ulrike Lunacek, Martin Kastler, Martin Häusling, Edward McMillan-Scott, Daniel Cohn-Bendit, Mark Demesmaeker, Andreas Mölzer, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Manfred Weber, Marietje Schaake, Andrew Duff, Franziska Katharina Brantner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Rafał Trzaskowski, Marie-Christine Vergiat, Barbara Lochbihler, Søren Bo Søndergaard, Andrea Zanoni, Heinz K. Becker, Marielle de Sarnez, Evelyn Regner, Ana Miranda, Michael Theurer, Roberto Gualtieri, Olle Schmidt, Michael Cashman, Jean-Luc Bennahmias, Cecilia Wikström, Fiona Hall, David Martin, Csaba Sándor Tabajdi, Amelia Andersdotter, Erminia Mazzoni, Rebecca Harms, Philippe Lamberts, György Schöpflin, Michael Cramer, Bill Newton Dunn, Elmar Brok


  Tárgy:  Az európai polgári kezdeményezés egy éve a gyakorlatban: a tapasztalatok értékelése és az akadályok kezelése

2012. április 1. óta a polgároknak szerte Európában joguk van arra, hogy az európai polgári kezdeményezés révén közvetítsék ötleteiket az uniós szintű döntéshozóknak. Azonban szinte valamennyi bejegyzett kezdeményezés jelentős műszaki és adminisztratív nehézségekről számol be, és ezek óriási késedelmeket és elfogadhatatlanul magas költségeket eredményeznek. A legtöbb probléma a Bizottság által az online aláírásgyűjtésre felkínált nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatos, amelyet rendkívül bonyolult kezelni. A segítségnyújtás továbbra is lassú és nem hatékony. Becslések szerint a tagállamok a hazáján kívüli országban lakóhellyel rendelkező 11 millió uniós állampolgártól tagadják meg az európai polgári kezdeményezés támogatásához való jogot.

  Tud-e a Bizottság a kezdeményezések által jelzett problémákról? Milyen lépéseket tett vagy tervez tenni a megoldásuk érdekében?

  Tervezi-e a Bizottság, hogy az online aláírásgyűjtésre szolgáló eszköz elindításakor kiterjeszti a segítségnyújtást a soron következő kezdeményezésekre is, hogy mindenki számára biztosított legyen a tisztességes és egyenlő elbánás?

  Mit tesz majd a Bizottság annak érdekében, hogy javítsa a válaszidőket és kapacitásokat a bejelentett problémák vonatkozásában?

  Létrehozza-e majd a Bizottság az ahhoz szükséges infrastruktúrát, hogy a polgárok nehézségeire közvetlenül reagálhassanak?

  Újrafejlesztik-e a nyílt forráskódú szoftvert egy közösségi megközelítést alkalmazó valóban nyílt eljárás keretében, beleértve a megfelelő tesztelést és dokumentációt?

  Mi akadályozza a Bizottságot abban, hogy az aláírások tárolása céljából létrehozzon egy, a Bizottság szerverein tárolt olyan online gyűjtési platformot, amely ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a – nyilvános – kezelőfelület az egyes kampányok honlapján kaphasson helyet?

  Megfontolná-e a Bizottság a végrehajtási rendelet felülvizsgálatát a tervezett 2015-ös határidő előtt? Ha igen, hogyan lehet biztosítani, hogy ez tükrözze a meglévő kezdeményezések tapasztalatait, valamint hogy az Európai Parlament illetékes bizottságait teljes mértékben bevonják?

  Van-e lehetőségük a szoftver tesztelésével és hibaelhárításával terhelt kezdeményezéseknek arra, hogy a költségeik megtérítése iránti kérelmet nyújtsanak be?

  Elegendő erőforrás áll-e a Bizottság rendelkezésére ahhoz, hogy biztosítsa a szükséges műszaki környezetet és műszaki segítségnyújtást a kezdeményezések számára? Ha igen, ezekre mely költségvetési sorok vonatkoznak, és mely szervezeti egységek végzik a végrehajtásukat?

Előterjesztve: 26.3.2013

Továbbítva: 28.3.2013

A válaszadás határideje: 4.4.2013

A kérdés eredeti nyelve: EN 
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat