Parlamentní otázka - O-000039/2013Parlamentní otázka
O-000039/2013

  Dokončení srovnávacího přehledu postupu při makroekonomické nerovnováze

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000039/2013
Komisi
článek 115 jednacího řádu
Sharon Bowles
za Hospodářský a měnový výbor

Postup : 2013/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000039/2013
Předložené texty :
O-000039/2013 (B7-0117/2013)
Hlasování :
Přijaté texty :

Podle nařízení o makroekonomické nerovnováze by Komise „měla příslušným výborům Evropského parlamentu a Rady předkládat návrhy připomínek k plánům na stanovení a úpravu ukazatelů a prahových hodnot“ (bod odůvodnění č. 12 nařízení o makroekonomické nerovnováze). Mohla by Komise vysvětlit, proč tak neučinila, když před vydáním zprávy o mechanismu varování na rok 2013 doplnila další ukazatel týkající se tempa růstu závazků finančního sektoru?

Považuje Komise usnesení Parlamentu přijaté dne 15. prosince 2011 pod názvem „o srovnávacím přehledu pro dohled nad makroekonomickou nerovnováhou: zamýšlený počáteční návrh[1]“, v němž Parlament požadoval stanovení dalšího ukazatele pro finanční sektor, za nástroj konzultace, o níž se hovoří v bodu odůvodnění č. 12 nařízení o makroekonomické nerovnováze?

Předložení: 8.4.2013

Postoupení: 10.4.2013

Platné do: 17.4.2013