Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000039/2013Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000039/2013

  Færdiggørelse af resultattavlen for proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000039/2013
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Sharon Bowles
for Økonomi- og Valutaudvalget

Procedure : 2013/2582(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000039/2013
Indgivne tekster :
O-000039/2013 (B7-0117/2013)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I henhold til forordningen om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer "[bør] Kommissionen [...] fremlægge forslag til kommentarer for de kompetente udvalg under Europa-Parlamentet og for Rådet vedrørende planer om at fastsætte eller justere indikatorerne og grænseværdierne" (betragtning 12 i forordningen). Kan Kommissionen forklare, hvorfor den ikke gjorde dette, da der blev tilføjet en indikator for vækstraten for den finansielle sektors passiver forud for forelæggelsen af rapporten om varslingsmekanismen for 2013?

Mener Kommissionen, at Parlamentets beslutning af 15. december 2011 om en resultattavle til overvågning af makroøkonomiske ubalancer: det første projekterede design[1], hvori Parlamentet krævede, at der blev tilføjet en indikator for den finansielle sektor, udgør en høring som fastsat i betragtning 12 i forordningen om forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer?

Indgivet: 8.4.2013

Videresendt: 10.4.2013

Besvarelsesfrist: 17.4.2013