Parlamentin kysymys - O-000039/2013Parlamentin kysymys
O-000039/2013

  Makrotalouden epätasapainoa koskevan menettelyn tulostaulun täydentäminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000039/2013
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Sharon Bowles
Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2013/2582(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000039/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000039/2013 (B7-0117/2013)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta annetun asetuksen mukaan ”komission olisi esitettävä Euroopan parlamentin asiasta vastaavien valiokuntien ja neuvoston kommentoitavaksi ehdotuksia suunnitelmista vahvistaa ja mukauttaa indikaattoreita ja kynnysarvoja” (asetuksen N:o 1176/2011 johdanto-osan 12 kappale). Voiko komissio selittää, miksi se ei ole toiminut näin lisätessään finanssialan vastuiden kasvuvauhtia koskevan indikaattorin varoitusmekanismia koskevaan kertomukseen 2013?

Aiheesta ”Tulostaulu makrotalouden epätasapainon valvontaa varten: alustava suunnitelma” 15. joulukuuta 2011 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa[1] parlamentti kehotti lisäämään finanssialaa koskevan indikaattorin. Katsooko komissio, että tämä päätöslauselma on makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta annetun asetuksen johdanto-osan 12 kappaleessa tarkoitettu kuuleminen?

Jätetty: 8.4.2013

Välitetty: 10.4.2013

Määräaika: 17.4.2013