Parlamenti kérdés - O-000039/2013Parlamenti kérdés
O-000039/2013

  A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljáráshoz (MIP) kapcsolódó eredménytábla kiteljesítése

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000039/2013
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Sharon Bowles
a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

Eljárás : 2013/2582(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000039/2013
Előterjesztett szövegek :
O-000039/2013 (B7-0117/2013)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A MIP-rendelet szerint „a Bizottságnak a mutatók és küszöbértékek megállapítására és kiigazítására vonatkozó tervekkel kapcsolatos javaslatokat kell előterjesztenie az Európai Parlament és a Tanács illetékes bizottságainak véleménynyilvánítás céljából” (a MIP-rendelet (12) preambulumbekezdése). Kifejtené-e a Bizottság, hogy erre miért nem került sor akkor, amikor a riasztási mechanizmus keretében készült 2013. évi jelentést megelőzően a pénzügyi ágazat kötelezettségeire vonatkozó növekedési arányt érintő mutatót illesztett be?

Figyelembe veszi-e a Bizottság a Parlamentnek a makrogazdasági egyensúlyhiány felügyeletét célzó eredménytáblára vonatkozó első tervekről szóló 2011. december 15-i állásfoglalását[1], amelyben a Parlament kérte egy, a pénzügyi ágazatra vonatkozó mutató beillesztését, és folytat-e konzultációt a MIP-rendelet (12) preambulumbekezdésében előírtak szerint?

Előterjesztve: 8.4.2013

Továbbítva: 10.4.2013

A válaszadás határideje: 17.4.2013