Parlamento klausimas - O-000039/2013Parlamento klausimas
O-000039/2013

  Rezultatų suvestinės dėl Makroekonominių disbalansų procedūros (MDP) parengimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000039/2013
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Sharon Bowles
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vadu

Procedūra : 2013/2582(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000039/2013
Pateikti tekstai :
O-000039/2013 (B7-0117/2013)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Pagal MDP reglamentą Komisija turėtų pateikti pastabų pasiūlymų kompetentingiems Europos Parlamento ir Tarybos komitetams dėl planų nustatyti ir koreguoti rodiklius ir ribas (MDP reglamento 12 konstatuojamoji dalis). Ar Komisija galėtų paaiškinti, kodėl ji to nepadarė ir nurodė finansų sektoriaus įsipareigojimų augimo tempo rodiklį prieš paskelbdama 2013 m. Įspėjimo mechanizmo ataskaitą?

Ar Komisija atsižvelgė į 2011 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl dokumento „Rezultatų suvestinė makroekonominio disbalanso priežiūrai. Numatomas pradinis formatas“[1], kurioje Parlamentas prašė nurodyti finansų sektoriaus rodiklį, kuriuo galima būtų remtis, kaip nurodyta MDP reglamento 12 konstatuojamojoje dalyje?

Pateikta: 8.4.2013

Perduota: 10.4.2013

Atsakyti iki: 17.4.2013