Parlamentarno vprašanje - O-000039/2013Parlamentarno vprašanje
O-000039/2013

  Dopolnitev preglednice dosežkov za postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji

Vprašanje za ustni odgovor O-000039/2013
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Sharon Bowles
v imenu Odbora za ekonomske in monetarne zadeve

Postopek : 2013/2582(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000039/2013
Predložena besedila :
O-000039/2013 (B7-0117/2013)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Komisija bi morala v skladu z uredbo o postopku v zvezi z makroekonomskimi neravnovesji pristojnim odborom Evropskega parlamenta in Svetu predložiti predloge pripomb v zvezi z načrti za uvedbo novih kazalnikov in spremembo pragov (uvodna izjava 12 omenjene uredbe). Ali lahko Komisija pojasni, zakaj tega ni storila, ko je uvedla nov kazalnik za stopnjo rasti obveznosti finančnega sektorja pred pripravo poročila o mehanizmu opozarjanja za leto 2013?

Ali Komisija meni, da resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. decembra 2011 o preglednici dosežkov za nadzor makroekonomskih neravnovesij: predvidena začetna zasnova[1], v kateri je Parlament zahteval uvedbo kazalnika za finančni sektor, pomeni posvetovanje v skladu z uvodno izjavo 12 omenjene uredbe?

Vloženo: 8.4.2013

Posredovano: 10.4.2013

Rok za odgovor: 17.4.2013