Parlamentní otázka - O-000046/2013Parlamentní otázka
O-000046/2013

  Uplatňování Stockholmského programu a prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000046/2013
Radě
článek 115 jednacího řádu
Klaus-Heiner Lehne
za Výbor pro právní záležitosti
Juan Fernando López Aguilar
za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Carlo Casini
za Výbor pro ústavní záležitosti

Postup : 2013/2617(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000046/2013
Předložené texty :
O-000046/2013 (B7-0202/2013)
Hlasování :
Přijaté texty :

Dne 20. dubna 2010 představila Komise akční plán za účelem uplatňování Stockholmského programu přijatého Evropskou radou ve dnech 10. a 11. prosince 2009 poté, co Evropský parlament přijal své usnesení ze dne 25. listopadu 2009 o víceletém programu (2010–2014) týkajícím se prostoru svobody, bezpečnosti a práva ve službách občanům (Stockholmský program). Týká se vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva, který má sloužit k ochraně všech evropských občanů v rámci otevřené a bezpečné Evropy.

Jelikož se nacházíme již v druhé části období, pro které byl program vypracován (2010–2014), a tudíž bude brzy záhodno zabývat se obsahem programu, který by měl následovat, je naprosto nezbytné vyhodnotit na základě dnes dostupných informací a dat jeho zavádění, obzvláště pokud jde o konkrétní výsledky, jichž bylo dosaženo ve prospěch občanů Evropy díky opatřením stanoveným v programu, prostředky k tomu využité a problémy, které vznikly, tak aby bylo možné udržet a v případě potřeby oživit dynamiku integrace v této, pro evropského občana zásadní oblasti.

1.  Do jaké míry bylo podle Rady k dnešnímu dni náležitě dosaženo cílů Stockholmského programu za pomoci konkrétního uplatňování opatření přijatých Evropskou unií?

2.  Ve kterých oblastech se objevily největší obtíže a ve kterých přetrvávají překážky? Jaké jsou hlavní příčiny těchto případných překážek a obtíží?

3.  Pomohla nová institucionální ustanovení Lisabonské smlouvy zlepšit jak účinnost, tak demokratickou legitimitu činnosti EU v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva a stejně tak konkrétní uplatňování přijatých opatření ze strany členských států?

Předložení: 25.4.2013

Postoupení: 26.4.2013

Platné do: 17.5.2013