Parlamenti kérdés - O-000048/2013Parlamenti kérdés
O-000048/2013

  A mezőgazdasági termékekre kivetett norvég vámok jelentős emelése

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000048/2013
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Vital Moreira, Christofer Fjellner
a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében

Eljárás : 2013/2547(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000048/2013
Előterjesztett szövegek :
O-000048/2013 (B7-0210/2013)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

2013. január 1-jétől a bizonyos sajtokat, bárányt és marhát szállító európai exportőrök 277, 429, illetve 344%-os értékvámot fizetnek a norvég piacon. Ezt megelőzően 72%-os új importvámot vetettek ki a hydrangea virágokra.

Meg tudja-e mondani a Bizottság, hogy megfelelő konzultációk zajlottak-e a norvég hatóságokkal mielőtt azok döntést hoztak volna ezen intézkedésekről? Kért-e a Bizottság konzultációt a norvég hatóságokkal, és ha igen, mi volt a konzultációk kimenetele?

A Bizottság becslései szerint milyen rövid és hosszú távú következményekkel járnak ezek az intézkedések az érintett termékek EU-ból Norvégiába irányuló exportjára?

A Bizottság szerint ezek az intézkedések ellentétesek-e az EGT-megállapodásból, és az EU és Norvégia között létrejött, a mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos kiegészítő kereskedelmi preferenciákról szóló legutóbbi, 2012 januárjában hatályba lépett, akkor mindkét fél számára kedvezőnek minősített megállapodásból eredő kötelezettségekkel? Importkorlátozó jellegű intézkedéseknek tartja-e a Bizottság az új norvég vámtarifákat, és véleménye szerint új kereskedelmi akadálynak minősülnek-e azok a WTO és az EGT keretében?

Milyen lépéseket szándékozik tenni a Bizottság abban az esetben, ha a norvég hatóságok nem tesznek hiteles intézkedéseket a kérdés gyors megoldása érdekében?

Előterjesztve: 26.4.2013

Továbbítva: 30.4.2013

A válaszadás határideje: 7.5.2013