Parlamentarno vprašanje - O-000048/2013Parlamentarno vprašanje
O-000048/2013

  Znaten dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem

Vprašanje za ustni odgovor O-000048/2013
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Vital Moreira, Christofer Fjellner
v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Postopek : 2013/2547(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000048/2013
Predložena besedila :
O-000048/2013 (B7-0210/2013)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

S 1. januarjem 2013 morajo evropski izvozniki nekaterih sirov, jagnjetine in govedine na norveškem trgu plačevati dajatve ad valorem v višini 277, 429 oziroma 344 odstotkov. Že pred tem je Norveška uvedla 72-odstotno uvozno dajatev na hortenzije (hydrangea).

Lahko Komisija navede, ali so se norveške oblasti zadostno posvetovale z njo, preden so se odločile sprejeti takšne ukrepe? Je Komisija zahtevala posvet z norveško vlado in kakšen je bil rezultat tega posveta?

Kakšne bodo po mnenju Komisije kratkoročne in dolgoročne posledice teh ukrepov za izvozne tokove omenjenih proizvodov iz EU na Norveško?

Ali Komisija meni, da so ti ukrepi kršitev obveznosti iz Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru ter korak nazaj od zadnjega dogovora med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode, ki je začel veljati januarja 2012 in ki je veljal za vzajemno koristnega? Ali Komisija meni, da so nove norveške tarife omejitveni uvozni ukrep in predstavljajo novo trgovinsko oviro v okviru Svetovne trgovinske organizacije in Evropskega gospodarskega prostora?

Kako namerava Komisija ukrepati, če norveške oblasti ne bodo prepričljivo poskušale hitro rešiti tega vprašanja?

Vloženo: 26.4.2013

Posredovano: 30.4.2013

Rok za odgovor: 7.5.2013