Întrebări parlamentare
PDF 184kWORD 25k
2 mai 2013
O-000050/2013

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000050/2013

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Michael Cashman, Sylvie Guillaume, Claude Moraes

în numele Grupului S&D


  Subiect:  Impasul în care se află revizuirea Regulamentului 1049/2001

În decembrie 2011, Parlamentul și-a adoptat poziția în primă lectură cu privire la două propuneri conexe ale Comisiei din 2008 și 2011, care revizuiesc Regulamentul 1049/2001 în vederea asigurării unei mai mari transparențe pentru cetățenii UE a procesului de luare a deciziilor în cadrul Uniunii.

De atunci, și în pofida negocierilor și trilogurilor în care au fost implicate trei președinții succesive, dosarul este în impas la Consiliu. Conform informațiilor de care dispunem, acest lucru s-ar datora faptului că Comisia nu dorește continuarea acestei proceduri.

  Care sunt principalele obstacole, pe care Comisia le poate identifica, care împiedică evoluția procesului de revizuire?

  Poate Comisia să-și clarifice punctul de vedere cu privire la poziția Parlamentului în primă lectură, identificând elementele pe care le consideră acceptabile și cele pe care le consideră inacceptabile?

  Poate Comisia să precizeze care este poziția de negociere pe care o adoptă în discuțiile cu alte instituții, în special cu Grupul de lucru al Consiliului?

  Este Comisia de acord cu faptul că trebuie găsit un teren de înțelegere comun între toate cele trei instituții pentru ca acest dosar să poată fi închis cu succes înainte de încheierea mandatului în curs?

  Preconizează Comisia să își retragă propunerile în cazul în care impasul persistă?

Depunere: 2.5.2013

Trimisă: 6.5.2013

Termen pentru răspuns: 13.5.2013

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate