Întrebări parlamentare
PDF 184kWORD 26k
7 mai 2013
O-000052/2013

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000052/2013

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric

în numele Grupului GUE/NGL


  Subiect:  Impas în revizuirea Regulamentului 1049/2001

Parlamentul și-a adoptat poziția în primă lectură în decembrie 2011 cu privire la două propuneri comune ale Comisiei din 2008 și 2011, de revizuire a Regulamentului 1049/2001, astfel încât să se asigure o mai mare transparență în procesul decizional al UE pentru cetățenii săi.

De atunci, în pofida negocierilor și trilogurilor cu trei președinții succesive, Regulamentul 1049/2001 a ajuns la un impas în cadrul Consiliului. Conform informațiilor noastre, acest lucru se datorează faptului că Comisia nu dorește să acționeze.

  Care consideră Comisia că este principalul obstacol pentru progresul revizuirii?

  Ar putea Comisia să-și clarifice punctul de vedere cu privire la poziția în primă lectură a Parlamentului, identificând elementele pe care le consideră acceptabile și cele pe care le consideră inacceptabile?

  Ar putea Comisia să-și clarifice poziția de negociere în discuțiile cu alte instituții, în special cu Grupul de lucru al Consiliului?

  Este de acord Comisia că trebuie găsit un numitor comun între toate cele trei instituții pentru a asigura o finalizare reușită a Regulamentului 1049/2001 înainte de încheierea acestui mandat?

  Ar lua Comisia în calcul retragerea propunerilor sale în cazul în care impasul continuă?

Depunere: 7.5.2013

Trimisă: 9.5.2013

Termen pentru răspuns: 16.5.2013

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate