Întrebări parlamentare
PDF 185kWORD 25k
7 mai 2013
O-000053/2013

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000053/2013

adresată Consiliului

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Franziska Keller

în numele Grupului Verts/ALE


  Subiect:  Impas în revizuirea Regulamentului 1049/2001

Parlamentul și-a adoptat poziția în primă lectură în decembrie 2011 cu privire la două propuneri comune ale Comisiei din 2008 și 2011, de revizuire a Regulamentului 1049/2001, astfel încât să se asigure o mai mare transparență în procesul decizional al UE pentru cetățenii săi.

De atunci, în pofida negocierilor și trilogurilor cu trei președinții succesive, Regulamentul 1049/2001 a ajuns la un impas în cadrul Consiliului. Conform informațiilor noastre, acest lucru se datorează faptului că Comisia nu dorește să acționeze.

  Care consideră Consiliul că este principalul obstacol pentru progresul revizuirii?

  Ar putea Consiliul să clarifice principalele puncte ale revizuirii care ar putea face parte din pachetul de negociere în primă lectură?

  Este de acord Consiliul că trebuie găsit un numitor comun între toate cele trei instituții pentru a asigura o finalizare reușită a Regulamentului 1049/2001 înainte de încheierea acestui mandat?

Depunere: 7.5.2013

Trimisă: 8.5.2013

Termen pentru răspuns: 29.5.2013

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate