Parlamentarno vprašanje - O-000054/2013Parlamentarno vprašanje
O-000054/2013

  Revizija Uredbe št. 1049/2001 na mrtvi točki

7.5.2013

Vprašanje za ustni odgovor O-000054/2013
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Franziska Keller
v imenu skupine Verts/ALE

Parlament je v prvi obravnavi decembra 2011 sprejel stališče o dveh skupnih predlogih Komisije iz leta 2008 in 2011 o reviziji Uredbe št. 1049/2001, da bi se za državljane EU zagotovila večja preglednost pri postopkih odločanja EU.

Od takrat, kljub pogajanjem ter trialogu s tremi zaporednimi predsedstvi, je revizija Uredbe št. 1049/2001 obstala na mrtvi točki na Svetu. Glede na naše informacije se je to zgodilo zaradi nepripravljenosti Komisije za nadaljevanje postopka.

  Kaj je po mnenju Komisije največja ovira za nadaljevanje revizije?

  Ali Komisija lahko pojasni svoje mnenje o stališču Parlamenta v prvi obravnavi ter navede, kateri elementi so po njenem mnenju sprejemljivi in kateri niso?

  Ali Komisija lahko pojasni svoje pogajalsko stališče v razpravi z drugimi institucijami, zlasti v delovni skupini Sveta?

  Ali se Komisija strinja, da je treba za uspešen zaključek revizije Uredbe št. 1049/2001 pred koncem tega mandata zagotoviti skupno stališče vseh treh institucij?

  Ali bi Komisija umaknila svoje predloge, če se zadeva ne bi premaknila z mrtve točke?

Vloženo: 7.5.2013

Posredovano: 9.5.2013

Rok za odgovor: 16.5.2013