Menetlus : 2013/2609(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000060/2013

Esitatud tekstid :

O-000060/2013 (B7-0204/2013)

Arutelud :

PV 22/05/2013 - 3
CRE 22/05/2013 - 3

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 98kWORD 22k
15. mai 2013
O-000060/2013

Suuliselt vastatav küsimus O-000060/2013

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Sharon Bowles

Majandus- ja rahanduskomisjoni nimel


  Teema:  Uued seadusandlikud ettepanekud majandus- ja rahaliidu kohta

 Vastus täiskogul 

Seoses ettepanekutega, mida on oodata vastavalt teatistele COM(2013)0165 ja COM(2013)0166, palun komisjonil vastata järgmistele küsimustele:

Kas komisjon saaks anda ajakohastud teavet selle kohta, millal tal on kavas nendest kahest teatisest lähtuvad seadusandlikud ettepanekud avaldada?

Kas komisjon saaks selgitada, kas need teatised on piisavalt kaugeleulatuvad, et olla aluseks tõelise majandus- ja rahaliidu loomisel, ning kui suures ulatuses on nendes tegemist fiskaalkokkuleppe osade ülevõtmisega ELi õigusesse?

Kas komisjon saaks täpsustada, milliseid õiguslikke aluseid ja seadusandlikke menetlusi tal on kavas kasutada?

Kas komisjon saaks selgitada, milline võib olla lepinguliste kokkulepete eeldatav õiguslik olemus kavandatava rahastamisvahendi – lähenemise ja konkurentsivõime rahastamisvahendi (CCI) puhul?

Kavandatav vahend CCI ei ole kindlasti piisavalt suur, et rahastada liikmesriikides kõiki vajalikke struktuurireforme. Kas komisjon on seda arvesse võttes juba uurinud, milliseid reforme tuleks hakata käsitlema prioriteetsena ja miks?

Kas komisjon saaks selgitada, kuidas ta kavatseb tulevases seadusandlikus menetluses võtta arvesse Euroopa Parlamendi osa kaasseadusandjana ning seoses tegeliku vastutusega loodavas raamistikus tehtavate otsuste eest?

Esitatud: 15.5.2013

Edastatud: 17.5.2013

Vastuse tähtaeg: 24.5.2013

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika