Menettely : 2013/2609(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000060/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000060/2013 (B7-0204/2013)

Keskustelut :

PV 22/05/2013 - 3
CRE 22/05/2013 - 3

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 22k
15. toukokuuta 2013
O-000060/2013

Suullisesti vastattava kysymys O-000060/2013

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Sharon Bowles

Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta


  Aihe:  Talous- ja rahaliittoa koskevat tulevat lainsäädäntöehdotukset

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Kun otetaan huomioon odotetut ehdotukset, jotka seuraavat komission tiedonantoja COM(2013)0165 ja COM(2013)0166, voiko komissio vastata seuraaviin kysymyksiin:

Voiko komissio antaa uusimmat tiedot siitä, milloin se aikoo esittää näihin tiedonantoihin liittyviä lainsäädäntöehdotuksia?

Voiko komissio selventää, ovatko nämä tiedonannot sen mielestä riittävän pitkälle meneviä todellisen talous- ja rahaliiton luomisessa ja missä määrin tiedonannoilla siirretään finanssipoliittisen sopimuksen osia EU:n oikeuteen?

Voiko komissio selvittää, millaisia oikeusperustoja ja lainsäädäntömenettelyjä se aikoo käyttää?

Voiko komissio selvittää, millainen oikeudellinen luonne tehdyillä sopimuksilla on ehdotetussa lähentymis- ja kilpailukykyvälineessä?

Koska ehdotettu lähentymis- ja kilpailukykyväline ei voi olla riittävän suuri kaikkien jäsenvaltioissa tarvittavien rakenteellisten uudistusten rahoittamiseksi, onko komissio jo tutkinut, mitkä uudistukset olisi asetettava etusijalle ja miksi?

Voiko komissio selvittää, miten se aikoo tulevassa lainsäädäntömenettelyssään ottaa huomioon parlamentin aseman yhtenä lainsäätäjistä sekä määritetyssä kehyksessä tehtyjen päätösten käytännön tilivelvollisuuden suhteen?

Jätetty: 15.5.2013

Välitetty: 17.5.2013

Määräaika: 24.5.2013

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö