Parlamenti kérdés - O-000060/2013Parlamenti kérdés
O-000060/2013

    A gazdasági és monetáris unióra vonatkozó jövőbeli jogalkotási javaslatok

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000060/2013
  a Bizottság számára
  az eljárási szabályzat 115. cikke
  Sharon Bowles
  a Gazdasági és Monetáris Bizottság nevében

  Eljárás : 2013/2609(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000060/2013
  Előterjesztett szövegek :
  O-000060/2013 (B7-0204/2013)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  A COM(2013)0165 és COM(2013)0166 számú közleményeit várhatóan követő javaslatokat illetően kérem a Bizottságot az alábbi kérdések megválaszolására:

  Tudná-e jelezni, hogy várhatóan mikor tesz majd közzé jogalkotási javaslatokat a két közlemény nyomán?

  Tisztázni tudná-e, hogy véleménye szerint ezek a közlemények elég messzire mennek-e a valódi gazdasági és monetáris unió megteremtése tekintetében, valamint azt, hogy mennyire jelentik a költségvetési paktum részeinek átültetését az uniós jogba?

  Tudná-e tisztázni az alkalmazni kívánt jogalapokat és jogalkotási eljárásokat?

  Tudná-e tisztázni a szerződéses megállapodások várható jogi természetét a javasolt Konvergencia- és Versenyképességi Eszközön (CCI) belül?

  Amikor a CCI-re, egy olyan eszközre tett javaslatot, amely nem lehet elég nagy ahhoz, hogy finanszírozzon a tagállamokban szükséges minden strukturális reformot, feltárta-e már a Bizottság, hogy mely reformokat kellene kiemelten kezelni, és miért?

  Tisztázni tudná-e, hogy az előttünk álló jogalkotási eljárás során hogyan szándékozik figyelembe venni a Parlament társjogalkotóként, illetve a létrehozott kereteken belüli döntésekkel kapcsolatos gyakorlati elszámoltathatóság terén betöltött szerepét?

  Előterjesztve: 15.5.2013

  Továbbítva: 17.5.2013

  A válaszadás határideje: 24.5.2013