Întrebare parlamentară - O-000060/2013Întrebare parlamentară
O-000060/2013

  Viitoare propuneri legislative privind UEM

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000060/2013
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Sharon Bowles
în numele Comisia pentru afaceri economice şi monetare

Procedură : 2013/2609(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000060/2013
Texte depuse :
O-000060/2013 (B7-0204/2013)
Voturi :
Texte adoptate :

În ceea ce privește propunerile preconizate în urma comunicărilor sale COM(2013)0165 și COM(2013)0166 i se solicită Comisiei să răspundă următoarelor întrebări:

Poate oferi informații actualizate cu privire la momentul în care preconizează că va publica propunerile legislative aferente celor două comunicări?

Poate clarifica dacă este de părere că aceste comunicări sunt suficient de ambițioase în privința creării unei veritabile UEM și în ce măsură reprezintă o transpunere în dreptul UE a unor elemente ale pactului fiscal?

Poate clarifica temeiurile juridice și procedurile legislative pe care intenționează să le folosească?

Poate să clarifice care va fi caracterul juridic al acordurilor contractuale propuse în cadrul Instrumentului de convergență și competitivitate (ICC)?

Odată cu propunerea ICC, un instrument care nu poate fi suficient de amplu pentru a finanța toate reformele structurale necesare în statele membre, a analizat deja Comisia care sunt reformele care ar trebui să fie prioritare și de ce?

Poate să clarifice cum intenționează să țină seama, în viitoarea procedură legislativă, de rolul Parlamentului, atât în calitate de colegislator, cât și în ceea ce privește responsabilitatea practică pentru deciziile luate în cadrul stabilit?

Depunere: 15.5.2013

Trimisă: 17.5.2013

Termen pentru răspuns: 24.5.2013