Postup : 2013/2609(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000060/2013

Predkladané texty :

O-000060/2013 (B7-0204/2013)

Rozpravy :

PV 22/05/2013 - 3
CRE 22/05/2013 - 3

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 104kWORD 23k
15. mája 2013
O-000060/2013

Otázka na ústne zodpovedanie O-000060/2013

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Sharon Bowles

v mene Výboru pre hospodárske a menové veci


  Vec:  Budúce legislatívne návrhy týkajúce sa EMU

 Odpoveď v pléne 

Pokiaľ ide o návrhy očakávané po oznámeniach Komisie COM(2013)0165 a COM(2013)0166, pýtame sa Komisie:

Môže Komisia poskytnúť aktuálne informácie o tom, kedy očakáva zverejnenie právnych návrhov nadväzujúcich na každé z týchto dvoch oznámení?

Môže objasniť, či si myslí, že tieto oznámenia sú dostatočné, pokiaľ ide o vytvorenie skutočnej EMU a pokiaľ ide o rozsah, v ktorom predstavujú transpozíciu častí fiškálneho kompaktu do právnych predpisov EÚ?

Môže vysvetliť, aké právne základy a legislatívne postupy chce použiť?

Môže objasniť, akú právnu povahu by mali mať zmluvné dohody v rámci navrhovaného nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť (CCI)?

Vzhľadom na skutočnosť, že nástroj CCI nemôže byť dostatočne veľký na to, aby sa z neho financovali všetky štrukturálne reformy potrebné v členských štátoch, preskúmala už Komisia pri jeho navrhovaní, ktoré reformy by sa mali riešiť prioritne a prečo?

Môže objasniť, ako plánuje v nasledujúcom legislatívnom postupe zohľadniť úlohu Parlamentu, a to ako spoluzákonodarcu a tiež pokiaľ ide o praktickú zodpovednosť za rozhodnutia prijaté v rámci stanoveného rámca?

Predložené: 15.5.2013

Postúpené: 17.5.2013

Termín na zodpovedanie: 24.5.2013

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia