Förfarande : 2013/2609(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000060/2013

Ingivna texter :

O-000060/2013 (B7-0204/2013)

Debatter :

PV 22/05/2013 - 3
CRE 22/05/2013 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 23k
15 maj 2013
O-000060/2013

Fråga för muntligt besvarande O-000060/2013

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Sharon Bowles

för utskottet för ekonomi och valutafrågor


  Angående:  Kommande lagstiftningsförslag om EMU

 Svar i kammaren 

I fråga om de förslag som väntas till följd av kommissionens meddelanden COM(2013)0165 och COM(2013)0166 tillfrågas kommissionen följande:

Kan kommissionen lämna mer information om när den tror sig kunna offentliggöra sina lagstiftningsförslag till följd av vart och ett av de båda meddelandena?

Kan kommissionen ange om den anser att dessa meddelanden går tillräckligt långt när det gäller att skapa en verklig ekonomisk och monetär union, och om den anser att meddelandena införlivar delar av finanspakten i EU-lagstiftningen?

Kan kommissionen klargöra de rättsliga grunder och lagstiftningsförfaranden som den avser att använda?

Kan kommissionen beskriva hur avtalets rättsliga karaktär förväntas se ut inom ramen för det föreslagna instrumentet för konvergens och konkurrenskraft?

Det föreslagna instrumentet för konvergens och konkurrenskraft kan inte vara stort nog för att finansiera alla de strukturella reformer som behövs i medlemsstaterna. Har kommissionen redan undersökt vilka reformer som bör prioriteras, och varför?

Kan kommissionen klargöra hur den, under det kommande lagstiftningsförfarandet, avser att ta hänsyn till parlamentets roll, både som medlagstiftare och vad gäller den konkreta ansvarsskyldigheten för de beslut som fattas enligt de fastställda ramarna?

Ingiven: 15.5.2013

Vidarebefordrad: 17.5.2013

Sista svarsdag: 24.5.2013

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy